Litt om treslaga

Timbla lagar møblar i det treslaget du ynskjer, men vi har god erfaring med desse tresortane: 

 
fjellfuru.jpg

Fjellfuru

Fjellfuru frå Sogn veks i eit unikt klima mellom fjord, fjell og bre. Dette gjer at furua veks seint, gjerne berre 2–3 mm i året. Kvaliteten på trevirket blir derfor meget god. Det er ikkje utan grunn at stavkyrkjene i Sogn som er over 1000 år gamle er laga av fjellfuru. Bryggen i Bergen er også bygd av fjellfuru frå Sogn. Bord av fjellfuru frå Sogn er bygd for å vare i mange generasjonar. 

 


ask.jpg

Ask

Asken vart sett på som "reiskapstreet". Galme treski og meier vart ofta laga av ask pga treet sin seigheit og styrke. Treet er av lyst materiale med grov struktur. Pene store årringar. 

 

 


arnfinn-alm.jpg

Alm

Almen har seig og hard ved, og har difor gode styrke-eigenskapar. Alm var tidligare ein viktig matressurs for folk og dyr, då barken vart brukt for å spe ut mel i brødet, derav barkebrød. 
Alm er Sogn sitt svar på Eik. Den er sjeldan og vanskeleg å få tak i, dette gjer bord av alm eksklusive og makelause.